فرصت ها

فاباموتور، مجموعه ای پویا و دانش بنیان است که همواره آماده پذیرش پژوهش ها، ایده ها و پیشنهادات خلاقانه است. شما می توانید ایده های نوآورانه خود را از طریق راه های ارتباطی پیش بینی شده در این سایت با ما در میان بگذارید. فاباموتور فرصتی مناسب و زمینه ای مهیا برای تجاری سازی ایده هایی است که بر پایه خلاقیت و نوآوری خلق شده اند.
فاباموتور همچنین برای مشارکت با کسب و کارها و شرکت هایی که به دنبال توسعه زمینه فعالیت خود هستند نیز آمادگی دارد تا از این طریق زمینه را برای یک توسعه فراگیر و مشارکت جویانه فراهم آورد.
 

  • 17 اسفند 1401
    شما در این فرصت قادر خواهید بود که خود را به چالش بکشیدشما در این فرصت قادر خواهید بود که خود را به چالش بکشیدشما در این فرصت قادر خواهید بود که خود را به چالش بکشیدشما در این فرصت قادر خواهید بود که خود را به چالش بکشید