با موتورهای فابا روشن بمانید

28 آذر 1402

این روزها که حفظ و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور به یک الزام ملی تبدیل شده است، راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک به‌عنوان یک راهبرد چابک که در کوتاه‌مدت و با هزینه بسیار اندک‌تری نسبت به نیروگاه‌های بزرگ حرارتی قابل اجراست، می‌تواند یک اقدام موثر در کنار توسعه ظرفیت نیروگاه‌های بزرگ باشد. 
فاباموتور علاوه بر اینکه می‌تواند این نیروگاه‌ها را با هزینه کمتر و سرعت بیشتری احداث، راه اندازی و وارد مدار کند، مزیت‌های جدی دیگری هم از این مسیر در اختیار مشتریانش قرار می دهد که یکی از مهمترین آنها عدم نیاز به شبکه انتقال و تامین نقطه‌ای برق در مناطق پرمصرف است.
فاباموتور همچنین نه به عنوان یک پیمانکار، بلکه در چارچوب یک تامین‌کننده متعهد، خود را ملزم به حفظ پایداری برقی می‌داند که به مشتریانش عرضه می‌کند. ما بر این باوریم که راه‌اندازی کوچک‌مقیاس‌ها در اطراف صنایع و شهرک‌های صنعتی می‌تواند تا حد زیادی به تامین برق آنها کمک کرده و اجازه ندهد چرخ تولید متوقف شود. 
فاباموتور ضمن اینکه با عرضه برق پایدار، صنایع را نسبت به روند توسعه‌ای خود دلگرم و امیدوار می‌کند، می‌تواند با ایجاد اشتغال پایدار به مهار تورم هم کمک کند. به علاوه نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک می‌توانند از ایجاد هزینه‌های آشکار و پنهان گسترده خاموشی‌ها در صنایع هم جلوگیری کنند.